Schrijver


Ik heb vele stukken bewerkt. Het aardige daarvan is dat je datgene wat van een ander is naar eigen hand kan zetten. Naar eigen mogelijkheden, naar de spelers in een groep, naar eigen inzicht. Door met het materiaal van anderen te werken leer je over de structuur van een stuk, het ritme. Op een gegeven moment wilde ik helemaal datgene maken wat ik wilde. Zo ben ik gaan schrijven.

Tekstfragment 'Opgeruimd'


Het zou me een groot genoegen zijn
als je vandaag probeert niet voor mij te zorgen
Of iets wat daarvoor doorgaat
Ik red me al jaren zonder jou
Met alles wat ik ben en alles wat ik niet ben
Zonder van alles wat ik niet wil zijn
Gewoon ik
Onbeholpen red ik mij
Verdraag dat
Zou dat lukken
Mij tolereren?

Tekstfragment 'Anno Nu'


Een verhaal wordt verteld om iets aan te raken, niet om de waarheid te willen vaststellen. Het verhaal wil ontroeren, het maakt ons wakker, we spitsen onze oren en opeens wordt helder wat - ons werkelijke verlangen is. Wat er echt toe doet. Dat doet een goed verhaal. (-) Er zijn mensen die met een glimlach naar hun eigen verhaal kunnen kijken. En dan worden het geen onverschillige, onthechtte mensen. Nee. Dan komt er een diepe acceptatie van uw verhaal, van mijn verhaal, van het verhaal van de wereld. Geen koude berusting. Nee, een voldoening gevende acceptatie.

Tekstfragment 'Afslag Fluisterveld'


Mensen denken: grond is grond
Maar dat is niet zo
Mensen willen de aarde niet meer kennen
Ze lopen elke dag voorbij aan het wonder van de groei
De zoete geur van rotting en van vocht
De kruimelige klei op het einde van een warme dag
De stilte van de komende nacht
Als het heeft geregend ga ik graven
Tot het grondwater naar boven komt
Dan laat ik de geur diep mijn neus binnendringen
Het zachte lispelen van het water
Wilt u meer informatie over mijn werk als schrijver bekijk dan de pagina met werkervaring. Deze opent in een nieuw venster >>

opgeruimd
Foto: Opgeruimd
anno nu
Foto: Anno Nu
fluisterveld
Foto: Fluisterveld | Colin Wilson